Üçgen Çeşitleri

1. Açılarına göre:
a. Dar açılı üçgen : Üç açısı da 90° den küçük olan üçgendir.
b. Dik açılı üçgen : Bir açısı 90° olan üçgendir.
c. Geniş açılı üçgen : Bir iç açısı 90° den büyük olan üçgendir.

2. Kenarlarına göre:
a. Eşkenar üçgen : Üç kenarı birbirine eşit olan üçgendir.
b. İkizkenar üçgen : Herhangi iki kenarı birbirine eşit olan üçgendir.
c. Çeşitkenar üçgen : Kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgendir.

Üçgen Çeşitleri

• Her eşkenar üçgen bir ikizkenar üçgendir.